• BELJENJE ZOB

  Zablestite z lepim, belim nasmehom! Večina ljudi si ponavadi želi svetlejše zobe, kot jih dejansko ima, saj niso zadovoljni z lastno barvo zob. Zobje temnijo zaradi kajenja, prehrambenih navad in seveda zaradi sprememb v trdih zobnih tkivih..

 • uspešnost

  BELJENJA ZOB

  Uspešnost beljenja zob je odvisna od časa, ko sta gel in zobna površina v kontaktu ter od stopnje aktivacije gela, ki jo lahko povečamo z zvišanjem temperature. Za toplotno aktivacijo gela se uporablja laserska svetloba.

 • beljenje zob z

  Er:YAG LASERJEM

  Postopek beljenja zob se z Er:YAG laserjem zmnjša za pet do šest krat v primerjavi s klasičnim beljenjem. Vsa energija laserske svetlobe je usmerjena v segrevanje gela in s tem v večjo učinkovitost kemičnih reakcij, zmanjša pa se tveganje za toplotno poškodbo sredice.

 • odpravljanje problema

  ZABARVANIH ZOB

  Znanih je več kot petdeset različnih dejavnikov zabarvanja zob, kateri so lahko lokalnega ali sistemskega izvora. Zobozdravnik naj bi na osnovi izkušenj in znanja priporočil najbolj ustrezno metodo, ki z največjo gotovostjo pripelje do željenega rezultata.

Ljudje si ponavadi želijo svetlejše zobe, kot jih dejansko imajo. Študije so pokazale, da vsaj tretjina pacientov ni zadovoljna z lastno barvo zob. Zobje temnijo zaradi prehrambenih navad, kajenja in seveda zaradi sprememb v trdih zobnih tkivih. Sklenina z zorenjem, ki je pozitiven proces in poteka od trenutka, ko zob izraste v ustno votlino, postaja vse bolj prepustna za svetlobo, tako da pod njo ležeči dentin, ki je temno rjave barve, vedno bolj proseva v zunanjost zoba. Barva zoba se s tem pomakne proti temnejšim odtenkom. Potrebe po spremembi barve (torej beljenje zob) so z leti razvile različne tehnike posvetlitve zob. Osnova beljenja je nanašanje belilnih gelov, ki delujejo na osnovi vodikovega peroksida v vodni raztopini. V zadnjem času so se na trgu pojavile metode, ki delujejo na osnovi pospeševanje kemičnih reakcij v belilnih gelih s pomočjo laserske svetlobe, s čimer se bistveno zmanjša čas postopka beljenja zob.

Belilni gel je sestavljen iz vode in belila, ki vsebuje vodikov peroksid. Voda predstavlja najmanj 50% teže sredstva, Pri običajnem beljenju zob je potrebno gel nanesti na zobe, kjer učinkuje do ene ure. Uspešnost beljenja zob je odvisna od časa, ko sta zobna površina in gel v kontaktu ter od stopnje aktivacije gela, ki jo lahko povečamo z zvišanjem temperature. Dodana energija (toplota) gelu poveča vsebnost aktiviranih prostih radikalov H2O2, ki so ključni za proces. Povečana temperature gela pomeni večjo mobilnost H2O2, hitrejšo razgradnjo H2O2 v OH in O ione, hitrejšo difuzijo molekul v sklenino in hitrejšo reakcijo med prostimi radikali in sestavinami sklenine. Delavna temperature gela je med 10°C in 40°C.

Uporabo svetlobe določenih frekvenc za povišanje temperature gela je omenil že Abbot leta 1918. Danes se za toplotno aktivacijo gela uporablja laserska svetloba (lasersko beljenje zob). Mnogi proizvajalci laserskih sistemov za beljenje zob trdijo, da so izboljšali absorbcijo svetlobe, zmanjšali segrevanje zob in povečali fotokemično aktivacijo belilnega sredstva z dodajanjem aktivatorjev belilnemu gelu, vendar omenjeni koncept še ni dokazano popolnoma varen.

Buchalla in Attin sta objavila, da še ni zadosti neposrednih dokazov za podporo fotokemičnega beljenja zob, torej beljenja na osnovi direktnega učinka laserske svetlobe na trda zobna tkiva, temveč je beljenje posledica fotokemične aktivacije belilnega gela, kar pomeni da gre še vedno za posreden učinek laserske svetlobe preko klasičnega delovanja H2O2 na sestavo sklenine. Dodatno sta opozorila, da ima aktivacija belilnih gelov z lasersko svetlobo lahko negativne učinke na zobno sredico ali pulpo, zaradi zvišanja temperature za več kot kritičnih 5,6 °C.  Do zvišanja temperature pride zaradi nepopolno absorbirane laserske svetlobe (energije) v tankem sloju gela, ki je nanešen na zobe. Neabsorbirana energija se tako sprosti v samih zobnih tkivih kar pomeni povečana temperature sredice in lahko posledično vnetje ter odmrtje le te.

Za beljenje zob so se v zadnjem času uveljavile metode, ki jih podpira Er:YAG laser, saj se valovne dolžine ustvarjene laserske svetlobe najbolj absorbirajo v vodi, ki je glavna sestavina belilnih gelov in tako v majši meri prodirajo v sama trda zobna tkiva. Vsa energija laserske svetlobe je tako usmerjena v segrevanje gela in s tem v večjo učinkovitost kemičnih reakcij, zmanjša pa se tveganje za toplotno poškodbo sredice. Laserski žarek se absorbira v zgornji površinski plasti gela (največ 10 do 50µm), spodnje notranje plasti gela pa se segrejejo zaradi kondukcijskega prenosa toplote iz zunanjih ogretih plasti. Neposredno ogrevanje zobnih tkiv naj bi bilo tako zmanjšano na minimum. Ker se vsa energija laserskega žarka absorbira v gelu, je povišanje temperature v le tem večje in hitrost beljena večja, Postopek beljenja zob se tako zmnjša za pet do šest krat v primerjavi s klasičnim beljenjem. Poleg tega so moči laserskih žarkov pri omenjenih matodah beljenja zob nastavljene na največ 0,5J/cm2, kar je pod pragom ablacije za trda zobna tkiva, s tem je možnost za naključno poškodbo minimalna. Razlike med do sedaj uporabljenimi diodnimi laserji in zgoraj opisanim Er: YAG laserjem so tako očitne, kar prikazujejo tudi objektivne študije povišene temperature v trdih zobnih tkivih med procesom beljenja.

Leva slika prikazuje toplotni posnetek zoba pri delu z Er:YAG laserjem, desna slika pa med delom z diodnim laserjem. Svelo rdeča barva zoba prikazuje večjo temperature zoba, kar je glede na zgoraj napisano skrajno nezaželjeno.Kot pri vseh zdravljenjih je tudi pri beljenju zob za uspeh ključna pravilna postavitev diagnoze, torej določitev vzroka zabarvanja zob. Za rešitev je potrebno razumevanje povezave med razvojem zoba in različnimi dejavniki, ki med tem povzročijo nezaželeno zabarvanje. Znanih je preko 50 različnih dejavnikov zabarvanja, ki so lahko sistemskega ali lokalnega izvora. Zobozdravnik naj bi na osnovi znanja in izkušenj priporočil najbolj ustrezno metodo, ki z največjo gotovostjo pripelje do željenega rezultata; od beljenja zob pa do izdelave estetskih lusk. Z zgoraj omenjeno metodo se najbolje belijo zabarvanja zaradi naslednjh vzrokov:

- notranja zabarvanja v formativni fazi (rjavi ali opačni madeži zaradi fluoroze), tetraciklinska zabarvanja
- notranja zabarvanja v postformativni fazi (zaradi nekrotične pulpe, zaradi plomb na korenini ali kroni, starostno  zabarvanje).